COMEX har bare 4% fysisk gull til leveranse!

COMEX har bare 4% fysisk gull til leveranse!

Kyle Bass gravde litt og fant ut at Comex har bare 4% fysisk gull i forhold til papirer på krav til gull. Altså du tror at du eier Gull i Comex og du en dag bestemmer deg for å hente ut gullet ditt så vil du kanskje ha et veldig stort problem, siden de holder kun 4% i reserver. Når panikken sprer seg rundt om i verden så vil Comex gå konkurs eller du kommer til å finne ut av gullet du trodde du eiede eier du ikke lenger. Det her er helt utrolig, derfor eier jeg fysisk.

Alle de som eier fysisk vil nok feire når Comex går konkurs eller ikke kan levere det de har lovet.

Informasjon på Engelsk fra Kyle Bass.

"My opinion is very simple as a fiduciary... to the extent that you own gold and you are going to own it a long time --it's not a trade. It costs us about 90 basis points a year to roll it through financial futures contracts," he said.

"And then we went and looked at the COMEX.  The COMEX at the time they had about $80 billion in open interest between futures and futures options. In the warehouse they had $2.7 billion of deliverables. So $80 billion in open interest -- $2.7 billion in deliverables. We’re gonna own it a long time. You're on the board, as a fiduciary, what do you do? That’s an easy one. You go get it. So you go take a billion of $2.7 billion and you let them worry about the rest."

"When I talked to the head of deliveries at COMEX NYMEX, I was like, 'What if 4% of the people want deliveries?' He said, 'Oh Kyle, that never happens. We rarely ever get a 1% delivery.' And I asked, 'Well what if it does happen?' And he said, 'Price will solve everything' And I said, 'Thanks, give me the gold.'"

Mike Maloney if you don't hold it you don't own it!

 Følg bloggen på Facebook  

Hva er COMEX NYMEX?

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Mercantile_Exchange